Poptávka Objednávka

BOZP

Školení:

Obsluhovatelů pracovních plošin

Práce ve výškách

Jeřábník

Vazač břemen

Základní školení v oblasti elektro a zdvíhacích zařízení

Revizní činnost v oblasti elektro a zdvíhacích zařízení

Vizuální kontrola povrchů.